מועצת התלמידים והנוער הרשותית - באר שבע - כיוונים

מועצת התלמידים והנוער הרשותית – באר שבע

מועצת התלמידים והנוער הרשותית – באר שבע, הגוף המייצג והנבחר של כל בני ובנות הנוער בעיר.

מועצת הנוער העירונית פועלת דרך מחלקת הנוער, למען גיבוש ושילוב בין בתי הספר דרך מועצות התלמידים, קידום תנועות וארגוני הנוער הפועלות בעיר ואחראית למסגרות פנאי משמעותיות לנוער.

המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם כלל מועצות התלמידים הבית- ספריות ותנועות הנוער ומייצגת את כלל בני הנוער בעיר באר שבע על כל גווניו ללא הבדלי דת, גזע ומין. כל פעולותיה של המועצה הם למען זכויות בני הנוער והתלמידים בעיר באר שבע.

מזכירות המועצה מורכבת מיושב ראש, סגן יושב ראש המייצגים את המועצה בגופים השונים.

מזכיר כללי, דובר, יושב ראש ועדת נוער וקהילה ויושב ראש ועדת אתיקה ומשפט.

שנים עשר העקרונות המנחים של המועצה:

1. על כל נציג במועצה להיבחר באופן דמוקרטי על ידי הגוף שאותו הוא מייצג, וכהונתו תימשך עד גיוסו לצבא, שירות לאומי או שנת שירות, אך לא יאוחר ממלאות לו 19 שנה או סיום שנת הלימודים בבית הספר התיכון.

2. על כל מועצה לאפשר לכל הגופים הזכאים להיות מיוצגים בה, לשלוח נציגים למועצה בהתאם למפתח הוגן של נציגות, הנקבע בתקנון המועצה.

3. על המועצה להכין תכנית שנתית הנתונה לשינויים תמידיים בהתאם לצו השעה.

4. על המועצה לבחור ביושב ראש אחד ובממלא מקום לתקופת כהונה (קדנציה) בת שנה.

5. על המועצה להגדיר מראש באופן דמוקרטי את דרך בחירת בעלי התפקידים במועצה.

6. על המועצה לקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי לפי תקנון המועצה.

7. על המועצה לקבוע את סדרי עבודתה ודרכיה ולקבל את אישור מליאת המועצה.

8. על המועצה והוועדות לכתוב פרוטוקול ישיבה הכולל נוכחות נציגי המועצה ופעיליה, נושאי דיון בישיבה, החלטות שנתקבלו ונימוקיהן, ורישום מדויק של ההצבעות, ולהציגו לכל דורש.

9. על המועצה והוועדות להתכנס באופן סדיר.

10. על המועצה לכתוב תקנון שאינו בסתירה לתקנון העל, למעט מקרים שיאושרו בוועדות הבוררות.

11. על המועצה לבחור מבקר באופן דמוקרטי.

12. על חברי מועצת התלמידים והנוער חל איסור לייצג עמדות מפלגתיות בכל פורום שהוא.

PDF icon לתקנון מועצת הנוער העירונית >> לחץ כאן

 • 123132

  בתחילת שנת הלימודים החל לפעול בבאר שבע גרעין נח"ל של תנועת החלוץ. הגרעין מורכב מעשרה חיילים וחיילות שגרים בעיר, ועובדים בבתי הספר השונים, במועדוני הנוער ויחד עם מחלקת הנוער.

 • ....

  פרויקט הגינון הקהילתי, שרץ כבר שנתיים במועדון הנוער "בית סמואל" שבשכונה י"א, הוא דוגמה נפלאה לתוצרים הנפלאים של מחלקת הנוער וכמובן לנחישות ולחריצות של בני ובנות הנוער החברים בו.

 • ראשי

  תוכנית נאמני הספורט העירוניים מיועדת לתלמידי כיתות ט'-י"ב בתיכונים השונים ברחבי באר שבע, כחלק מפרוייקט מחויבות אישית. התוכנית מופעלת ע"י אגף הספורט של חברת כיוונים בשיתוף מרכז מצוינות בחינוך גופני וספורט, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, המשרד לביטחון קהילתי והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול.

חדשות חמות!

  Sorry, no content matched your criteria.