תשובות בנושא זכאות למלגה העירונית לשנת תשע"ז - כיוונים