חוגים - שאלות ותשובות - כיוונים

שאלות ותשובות

שנת הפעילות תשפ"א תחל ביום ראשון, ל' בתשרי תשפ"א, 18/10/2020 ותסתיים ביום רביעי, כ' בתמוז תשפ"א, 30/6/2021 (למעט אם צוין אחרת).

ניתן להשתתף בכל חוג המתקיים בכל אחד ממוקדי הפעילות של כיוונים.

 • כן. להלן פירוט דמי הביטוח לשנה על פי גיל וסוג הפעילות. 
  1. דמי ביטוח למשתתפים עד גיל 3 הינם 150 ₪.
  2. משתתפים בגיל 3 עד 18, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
  3. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים ללא פעילות ספורטיבית:  70 ₪
  4. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים עם פעילות ספורטיבית: 150 ₪.
  5. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי טניס וטניס שולחן: 320 ₪. 
  6. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי אומנויות לחימה, כדורגל נשים, הוקי, כדורשת, מאמנט והחלקה: 370 ₪. 
  7. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים שאינם שנתיים: 150 ₪.
  8. דמי ביטוח לא יחולו  על משתתפים מעל גיל 60. 
  9. תשלום דמי הביטוח הינו חובה. משתתף שאינו מעוניין לשלם את דמי הביטוח, יידרש לחתום על טופס ויתור ביטוח.

נרשמים בקליקהדרך הקלה והנוחה ביותר הינה באמצעות אתר האינטרנט. התשלום בהוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי. בנוסף, צוות מוקד שירות לקוחות עומד לרשותך לרישום פרונטלי (תשלום במזומן או בהמחאות):כתובת המוקד: רחוב הדסה 56 בעיר העתיקה באר שבע. שעות פעילות המוקד: יום ראשון, 9:00 עד 18:00, ימים שני, שלישי, רביעי וחמישי, בין השעות 9:00 עד 15:00.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ושמירה על כללי התו הסגול, ההגעה בתיאום מראש, בלבד.

ניתן להירשם ולהגיע לשיעור ניסיון בין התאריכים 18-23/10/2020 בלבד. החל מתאריך 25 באוקטובר לא תינתן אפשרות להיכנס לחוג ללא הרשמה מוקדמת והסדרת התשלום מראש. משתתף הפורש לאחר שני שיעורים (כולל ניסיון) לא יחויב כלל. במידה וממשיך בחוג, החיוב יכלול דמי השתתפות בשיעורי ניסיון.

לא. בין התאריכים 18-23/10/2020 ניתן להשתתף בשיעורי ניסיון.

כן, מחיר החוג  החודשי לוקח בחשבון חופשות וחגים.

כן. רכישת הערכה הינה חובה היות והיא מהווה חלק בלתי נפרד מפעילות החוג.

בהתאם להנחיות התו הסגול, לא תתאפשר כניסה של הורים לכיתה / סטודיו. במידה ויחול שינוי בהנחיות נאפשר כניסת הורים מבוקרת לחוג (באופן שלא יפריע למהלך התקין של הפעילות).

נוכחות הורים נדרשת במהלך החוג כולו אך יובהר כי שהייתם של ההורים לא תהיה בחלל בו מתקיים החוג. ילד המבקש לצאת לשירותים במהלך החוג, ילווה לשם על ידי הוריו כיון שעל המדריך/ה חל איסור מוחלט לעזוב את הקבוצה, למעט במקרים חריגים.

הנחות יינתנו לכל בית אב במידה וישנו רישום למס' חוגים אשר תקופת הפעילות שלהם חופפת.  ברישום של אח שני/חוג שני ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור של 10% על המחיר הנמוך מביניהם. ברישום של אח שלישי/חוג שלישי ומעלה, ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 15%, על המחיר הנמוך מביניהם. בנוסף, כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים, תוך 30 יום ממועד הרישום ובלבד שימלא טופס בקשה להנחה ויצרף את כל המסמכים הנדרשים.

ההשתתפות בחוג עד לקבלת החלטת ועדת הנחות מותנית בהסדר תשלום מלא מיום תחילת הפעילות (ככל שתאושר הנחה, היא תחול גם על התשלום הראשון).

 • משתתף הפורש לאחר שני שיעורים (כולל שיעור ניסיון) לא יחויב כלל. אם החליט להמשיך בחוג, המשתתף יחויב בגין שיעורים אלו.
 • משתתף הפורש במהלך החודש, יחויב בעבור חודש מלא. 
 • משתתף הפורש 60 יום או יותר, לאחר מועד הרישום, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף (מחיר מלא לפני הנחות).
 • ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה- 28.2.2021. לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום מלא עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יבוצע החזר בגין התקופה שלפני קבלת ההודעה בכתב על הביטול. אם עלות החוג כוללת תשלום בגין הפקת סוף שנה, החזר בגין ההפקה יבוצע באופן יחסי לאחר קיזוז הוצאות שבוצעו מתשלום זה (תלבושות, אולם, הגברה וכו').

משתתף הנרשם עד ה 15 לחודש (כולל) יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה 16 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.

יש למלא טופס העברה מחוג לחוג במוקד רישום ושירות לקוחות. במידה ומחיר החוג החדש שונה הגבייה תעשה בהתאם למחיר החדש. לא ייגבו דמי רישום על החוג השני. במידה ודמי הביטוח בחוג החדש גבוהים מהחוג הקודם, ישולם ההפרש בין השניים.

חברת כיוונים מעביה את החיובים בסוף כל חודש פעילות. החיוב בחשבונך בהתאם לתאריך החיוב שהוסדר מול חברת אשראי.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים עקב הנחיות של רשות מוסמכת ,בעקבות משבר הקורונה, או מסיבה אחרת שאינה תלויה בחברת כיוונים, כיוונים תהא רשאית לקיים את תכניות החוגים באופן וירטואלי (מקוון) במקום מפגשים פרונטליים במוקדים הקהילתיים, ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמשתתף ישלם את התמורה המלאה.

כניסה לחוג תתאפשר אך ורק לאחר מילוי טופס הצהרת בריאות ידני/מקוון, מדידת חום ו/או כל הנחיה שתידרש במסגרת התו הסגול, כל זמן שהנחיות אלו תהיינה תקפות

יש לפעול על פי הנחיות התו הסגול, המשתנות מעת לעת והנחיות משרד הבריאות הרלוונטיות