חוגים - שאלות ותשובות - כיוונים

שאלות ותשובות

שנת הפעילות תש"ף תחל ביום ראשון, א' באלול תשע"ט, 1/9/19 ותסתיים ביום שלישי, ח' בתמוז תש"ף, 30/6/20 (מלבד חוגים אשר צוינו אחרת)

ניתן להשתתף בכל חוג בכל אחד מהמוקדים, ללא תלות בשכונת המגורים

  • דמי ביטוח למשתתפים עד גיל 3 הינם 70 ₪.
  • משתתפים בגילאי 3-18, מבוטחים דרך ביטוח תאונות אישיות תלמידים.
  • דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים ללא פעילות ספורטיבית הינם 70 ₪
  • דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים עם פעילות ספורטיבית הינם 150 ₪
  • דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי אומנויות לחימה, כדורגל נשים, הוקי, כדורשת, מאמנט והחלקה הינם 320 ₪
  • דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים חד פעמיים הינם 90 ₪

נרשמים בקליק – ניתן להירשם בקלות ובנוחות באמצעות אתר האינטרנט.

בנוסף, צוות מוקד רישום ושירות לקוחות עומד לרשותך לרישום פרונטלי. שעות הקבלה מפורטות באתר.

אין אפשרות לבצע רישום טלפוני ו/או במרכזים הקהילתיים.

הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי – הרישום באתר האינטרנט

תשלום בחיוב מידי באשראי/צ'קים/מזומן הוראת קבע בנקאית – הרישום במוקד רישום ושירות הלקוחות בלבד

ניתן להגיע לשיעור ניסיון בין התאריכים 6-1 בספטמבר בלבד. החל מתאריך 8 בספטמבר אין להיכנס לחוג ללא הרשמה מוקדמת והסדרת התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתף. משתתף הפורש לאחר שני שיעורים (כולל ניסיון) לא יחויב כלל. במידה וממשיך בחוג המשתתף יחויב בגין שיעורים אלו.

מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי. המחיר לוקח בחשבון חופשות וחוגים (לוח חופשות מפורסם באתר כיוונים)

רכישת הערכה הינה חובה מכוון שמהווה חלק בלתי נפרד מהחוג על מנת לשמור על אחידות ומקצועיות בקבוצה.

ניתן לצפות בשיעור ניסיון ובלבד, שהמדריך אישר זאת. חשוב לא להפריע למהלך התקין של השיעור. במהלך השנה מתקיימים שיעורים פתוחים להתרשמות והכרות עם התכנים הנלמדים.

ברישום של אח שני/חוג שני ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 10% על המחיר הנמוך מביניהם. ברישום של אח שלישי/חוג שלישי ומעלה, ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 15%, על המחיר הנמוך מביניהם. בנוסף, כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים, עד חודש מיום הרישום לחוג ובלבד שימלא טופס בקשה להנחה ויצרף את כל המסמכים הנדרשים.

משתתף הפורש מחוג לאחר 60 יום או יותר, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף (מחיר מלא ללא הנחות). ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה- 31.3.20  לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול. במידה ובחוג ישנו תשלום בגין הפקת סוף שנה, החזר בגין ההפקה יבוצע עד לתאריך 28.2.20 לבד מכוון שישנן התחייבויות מוקדמות בגין ההפקה (תלבושות, אולם , הגברה וכו')

משתתף הנרשם עד ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.

יש למלא טופס העברה מחוג לחוג במוקד רישום ושירות לקוחות. לא ייגבו דמי רישום על החוג השני. במידה ודמי הביטוח בחוג החדש גבוהים מהחוג הקודם , ישולם הפער בין השניים.

חשוב לציין שהחיוב לחוגים מתבצע בסוף כל חודש, בהתאם לתאריך חיוב שהוסדר מול חברת אשראי.

נוכחות הורים נדרשת במהלך החוג כולו אך יובהר כי שהייתם של ההורים לא תהיה בחלל בו מתקיים החוג. ילד המבקש לצאת לשירותים במהלך החוג , ילווה לשם על ידי הוריו כיון שעל המדריך/ה חל איסור מוחלט לעזוב את הקבוצה, למעט מקרים חריגים.