דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - כיוונים

רותי בובליל

טלפון: 08-6290021, פקס: 08-6290003
דוא"ל: rutib@kivunim7.co.il