דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - כיוונים

לספר תקציב שנת 2022 >> לחץ כאן

לספר תקציב שנת 2021 >> לחץ כאן

לספר תקציב שנת 2020 >> לחץ כאן

לספר תקציב שנת 2019 >> לחץ כאן

לספר תקציב שנת 2018 >> לחץ כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2018 >> לחץ כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2019 >> לחץ כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2020 >> לחץ כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2021 >> לחץ כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2019 >> לחץ כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2018 >> לחץ כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2017 >> לחץ כאן

רותי בובליל

טלפון: 08-6290021, פקס: 08-6290003
דוא"ל: rutib@kivunim7.co.il

דילוג לתוכן