דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - כיוונים

לספר תקציב שנת 2020 >> לחץ כאן
לספר תקציב שנת 2019 >> לחץ כאן
לספר תקציב שנת 2018 >> לחץ כאן

לפרוטוקול הדירקטוריון 2/2019 >> לחץ כאן
לפרוטוקול הדירקטוריון 2018 >> לחץ כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2018 >> לחץ כאן
לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2019 >> לחץ כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2018 >> לחץ כאן
לדו"ח הכספי לשנת 2017 >> לחץ כאן

 

PDF icon מכרזי שנת 2020, נכון למרץ 2020

PDF icon  מכרזי שנת 2019

PDF icon  מכרזי שנת 2018

PDF icon  מכרזי שנת 2017

PDF icon  מכרזי שנת 2016

 

רותי בובליל

טלפון: 08-6290021, פקס: 08-6290003
דוא"ל: rutib@kivunim7.co.il