רישום תשפ"א - כיוונים

רישום תשפ"א

הנחיות רישום להורה המתחיל לשנה"ל תשפ"א

ברכותינו על החלטתך לרשום את בנך/בתך למעון היום מרשת "ילדים" של חברת "כיוונים".

לקראת הרישום, נבקש להבהיר כי תהליך הרישום למעון מורכב משני חלקים:
רישום פנימי – רישום למעון היום "ילדים "של חברת כיוונים. יעשה תחילה במעון המבוקש.
רישום חיצוני – רישום למשרד הכלכלה {תמ"ת} לצורך קליטה וקבלת תמיכה.

תקופת הרישום הפנימי:

דמי רישום וביטוח: 180 ₪. במעמד הרישום, יש להפקיד המחאה לתאריך 1.9.2020. ההמחאה תיפדה רק במידה והילד/ה יתקבל למעון.

היכן נרשמים?
אצל מנהלת המעון המיועד.
מועדי הרישום: 2.2.2020-20.2.2020 ז' בשבט תש"ף – כ"ה בשבט תש"ף

מה להביא?
צילום תעודות הזהות של שני ההורים, כולל הספח.

חשוב! באחריות ההורה לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים וזאת, לא יאוחר מהיום האחרון שנקבע לרישום למעון.
בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, לא תדון בוועדה.
מובא בזאת לידיעתכם, כי אין במעמד הרישום התחייבות לקבלת הילד למעון. במקרה בו יהיה ביקוש הגובר על המכסה המותרת – תתקיים ועדת קבלה בהתאם לקריטריונים הנדרשים ממשרד הכלכלה{התמ"ת}.

רישום למשרד הכלכלה:
בתום תהליך הרישום הפנימי, עליך למלא טופס מקוון באתר של משרד הכלכלה "רישום למעונות יום תשפ"א", לצרף שני העתקים של שלושה תלושי שכר אחרונים של האם ושל האב, צילום מלא של תעודות הזהות, כולל הספח בו רשומים הילדים, טופס אישור רישום למעון אותו תקבלו אצל מנהלת המעון.

לתשומת לבך: ילד בגיל שנתיים ותשעה חודשים אינו זכאי לתמיכה של הכלכלה-התמ"ת והוא מחויב על פי התעריף המקסימאלי.
*בתהליך הקבלה למעון, ניתנת קדימות לילדים ממשיכים.

עלויות:
המחירים נקבעים ע"י משרד הכלכלה ויפורסמו לקראת תחילת שנה"ל.

לצפייה בתקנון תשפ"א >> לחצו כאן

לאנשי הקשר במעונות >> לחצו כאן

לטופס רישום למעונות תשפ"א >> לחצו כאן

לכתב התחייבות תשפ"א >> לחצו כאן

לנספח ד' הצהרת בריאות והולכת ילדים >> לחצו כאן

 • 123

  חברת כיוונים שמחה להודיע, כי בהתאם להחלטת הממשלה, החל מיום ראשון יחזרו לפעילות מלאה: – מעונות היום "ילדים" – צהרונים מגן עד כיתה ב' – החזרה מלאה, ללא חלוקה לקפסולות – הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והחינוך על פתיחת הצהרונים לילדי כיתות ג' תבוא הודעה

 • shutterstock_307383305

  הורים יקרים, בימים אלו החלה ההרשמה לצהרוני ניצנים, עבור השנה הבאה, תשפ"א. מסיום יום הלימודים ועד לסיום יום העבודה של ההורים, הילדים מבלים במסגרת מוכרת וקבועה, המספקת להם ביטחון חברתי ותוכנית ערכית וחינוכית. צהרוני ניצנים מהווים פעילות המשכית לתוכנית הלימודים של משרד החינוך ומציעות להורים עובדים פתרון איכותי ומקצועי עבור ילדיהם. במסגרת הצהרון, הילדים יהינו […]

 • ראשי

  תוספת בריאה לכ-100 צהרונים בבתי הספר ובחט"צים בעיר!

חדשות חמות!

  Sorry, no content matched your criteria.