מוקדים קהילתיים (חוגים)
חינוך-מעונות יום וצהרונים
הקתדרה
תרבות ואמנות
ספורט
קליטה
נוער
רמות ספורטיב -gym
בית האמנים
סטארט-אפ
הגן הזואולוגי
פארק קרסו למדע
מוזאון הנגב לאמנות
מרכז הצעירים
משכן אומנויות הבמה
המרכז לעסקים באר שבע
כתבות
מידע פנים ארגוני
מכרזים
כיוונים נוספים
חווידע

הנחיות רישום למעונות יום

הנחיות רישום להורה המתחיל ... 

ראשית, ברכותינו על החלטתך לרשום את בנך/בתך למעון היום מרשת "ילדים" של חברת "כיוונים". אנו מבטיחים לעשות כל שנדרש, כדי שתהיה מרוצה מהמסגרת החינוכית אליה רשמת את ילדך. 

 

לקראת הרישום, נבקש להבהיר כי תהליך הרישום למעון מורכב משני חלקים: רישום פנימי – רישום למעון היום של חברת כיוונים. 

רישום חיצוני – רישום בתמ"ת לצורך קליטה וקבלת תמיכה. 

 

תקופת הרישום הפנימי: 11.5.14-30.5.14 

דמי רישום וביטוח: 180 ₪. במעמד הרישום, יש להפקיד המחאה לתאריך 1.9.14. ההמחאה תיפדה רק במידה והילד/ה יתקבל למעון. 

היכן נרשמים? – אצל מנהלת המעון. 

מה להביא?  

1.      צילום תעודות הזהות של שני ההורים, כולל הספח. 

2.      צילום ברור ומלא של תלושי שכר/אישורי הכנסה לחודש מרץ 2014, של שני ההורים. 

3.      הורה לומד: אישור לימודים, הורה עצמאי – אישור שומה. 

חשוב! באחריות ההורה לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים וזאת, לא יאוחר מהיום האחרון שנקבע לרישום למעון. 

בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, לא תדון בועדה.  

 

מובא בזאת לידיעתכם, כי בשל הביקוש הרב למעון, תתקיימנה ועדות קבלה, בהתאם לקריטריונים של משרד הכלכלה. 

 

בתום תקופת הרישום תתקיימנה ועדות קבלה בתאריך 19.6.14 בהשתתפות: נציגת משרד התמ"ת, נציגת משרד הרווחה, מנהלת המעון, מנהלת מחלקת חינוך.  

כשבוע לאחר ועדת הקבלה יקבלו ההורים תשובה סופית לגבי קבלה או אי קבלה למעון. 

 

 

 

 

 

רישום למשרד הכלכלה: 

בתום תהליך הרישום הפנימי, תקבל ממנהלת המעון מעטפת רישום. עליך למלא את הטפסים, לצרף שני העתקים של שלושה תלושי שכר אחרונים של האם ושל האב, צילום מלא של תעודות הזהות, כולל הספח בו רשומים הילדים ולשלוח את המעטפה למשרד הכלכלה. 

 

לתשומת לבך: 

ילד בגיל שנתיים ותשעה חודשים אינו זכאי לתמיכה של התמ"ת והוא מחויב על פי התעריף המקסימאלי. 

*בתהליך הקבלה למעון, ניתנת קדימות לילדים ממשיכים. 

 

עלויות: 

המחירים נקבעים ע"י משרד התמ"ת ויפורסמו לקראת תחילת שנה"ל. 

 

*** מנהלות המעון תשמחנה לסייע בכל שלבי הרישום. 

  

 

 

מוזיאון הנגב לאמנות
עבור לתוכן העמוד